Een half jaar na de valwind: ‘Het herstel gaat meerdere jaren duren’

LEERSUM Het is vandaag het precies een half jaar geleden dat Leersum en omgeving ernstig werd beschadigd door een vernietigende valwind. Waar staan we nu? Nog niet alle huizen zijn gerepareerd. De wegen staan nog vol met auto’s van aannemers, grondwerkers, tuinmannen en nutsvoorzieningen. Het is nog elke dag herrie. 

De meeste omgevallen bomen en stronken in de bebouwde kom zijn weg, maar de achtergebleven bomen bieden een troosteloze en gehavende aanblik. De schade op en onder de grond is in beeld. Ook in de bossen en op de landgoederen moet nog veel werk worden verzet. De veerkracht en sociale cohesie in Leersum is groot. Er is veel burenhulp en er wordt nog veel gepraat over 18 juni.

De stichting Bomen voor Leersum is opgericht voor het herstel. Dank zij vele mooie sponsoracties en donaties hebben ze inmiddels voldoende geld voor meer dan veertig grote bomen. De eerste tien worden dit seizoen geplant bij scholen en ouderenhuisvesting en op Valkenheide. Ook de Koningsbomen worden geplant. Daarnaast heeft de collectieve inkoop van bomen geleid tot meer dan honderd bomen in tuinen en zijn 120 jonge boompjes weggegeven. Daarnaast hebben veel inwoners via andere wegen bomen geplant in hun tuin. Omdat nog niet iedereen toe is aan het planten van bomen in de tuin, wil de stichting de actie volgend najaar herhalen.

MEERJARENPLAN Het herstel van de leefomgeving gaat meerdere jaren duren. De gemeente maakt komend half jaar een herstelplan voor het zwaarst getroffen gebied. De stichting wil door middel van meer fondswerving een bijdrage leveren aan het herstel van monumentale lanen, zodat er niet overal kleine boompjes komen en het nog decennia duurt voordat het oude karakter terugkomt. De inwoners hebben via een enquête aangegeven welke bomen zij het meest missen. De monumentale lanen werden veel genoemd. De stichting Bomen voor Leersum gaat met het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug een grote aanvraag doen bij de Nationale Postcodeloterij voor zowel het herstel van de bossen en landgoederen als voor het herstel van enkele lanen. Daarnaast gaan ze o.a. fondsaanvragen doen voor twee natuurspeelplaatsen, zodat de kinderen weer plezier hebben met bomen en boomstammen.

HERDENKING EN VERWERKING In oktober is meteoroloog Reinier van den Berg geweest om te vertellen over de oorzaak van de valwind. Op 18 juni 2022 wil de stichting een tweetal herdenkingszuilen plaatsen bij de toren van Nellesteijn, zodat inwoners en recreanten kunnen lezen over de valwind en het herstel. Edith Hazelzet wil een boek schrijven over de valwind met daarin verhalen van hulpverleners en inwoners, en daarnaast de achtergrond van de valwind en de lessen die er uit geleerd kunnen worden. 

ENQUÊTE De stichting Bomen voor Leersum is benieuwd hoe het met de inwoners gaat: Hoe kijkt u terug op afgelopen half jaar? Hoe kunnen wij nog beter aansluiten bij wat er leeft en speelt bij de inwoners? Hoe kijkt u naar de toekomst van uw straat, wijk en dorp en de omgeving? Op de website www.bomenvoorleersum.nl staat een korte vragenlijst. Bij deze het verzoek de vragenlijst in te vullen. Wie liever telefonisch reageert, kan dat doen via de secretaris Hubert van Zanten via 0638970592.

ANBI STATUS De stichting heeft inmiddels een anbistatus. Dat betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn. Het rekeningnummer is NL21RABO0370453832. Wie een bijdrage wil leveren aan de totstandkoming van het boek dient da specifiek te vermelden. De andere gelden gaan allemaal naar de bomen.