Financiën

Financiën

De Stichting ‘Bomen voor Leersum’ houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor het bereiken van haar doelstellingen. Jaarlijks wordt de balans, de staat van baten en lasten en een overzicht van de activiteiten gepubliceerd op de website www.bomenvoorleersum.nl.

De beheerskosten zijn beperkt. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.

Jaarrekening 2023 – 2022 – 2021

Inkomsten202320222021Uitgaven202320222021
Persoonlijke giften€260,=€6.268,=€591,=Bankkosten€162,21€132,79 €39,84
Opbrengst donaties€16.027,=Marketingkosten€26,41€54,45 €344,85
Opbrengst acties€7.435,=€7.200,=€5.683,84Administratiekosten €51,30
Opbrengst lezing €1.272,50Sociaal Emotioneel€350,= €1.058,75
Bomen€4.690,=€22.500,=
Eigen Vermogen€9.219,94Eigen Vermogen€2.466,39 €22.079,60
Totaal€7.695,=€22.687,24 €23.574,34Totaal€7.695,=€22.687,24€23.574,34

Balans per 31-12

BanksaldoEigen vermogen
2023€15.326,75€15.326,75
2022€12.860,36€12.860,36
2021€22.079,60€22.079,60