Allemansbosje in Leersum herplant.

Afgelopen week is het ‘Allemansbos’ aan de Tombelaan in opdracht van de Stichting Bomen voor Leersum e.o. herplant. Dit bosje was ernstig beschadigd door de valwind van 18 juni 2021.

Vlak na de valwind namen omwonenden al contact op met de Stichting. Hubert van Zanten van Stichting Bomen voor Leersum e.o. vertelt: ,,Mensen keken ineens naar de begraafplaats en de aula die daar staat. Het was een heel mistroostig stukje Leersum geworden. Het grenst natuurlijk aan het Tombebos dat ook plat lag. Tijdens het herstelplan is het bosje ook zeker aangepakt. Er is een slingerend wandelpad aangelegd. De Leersumse Kidsfair had de prijs gewonnen voor een burgerinitiatief en ze hebben één van de drie natuurspeelplaatsen in het bosje geplaatst. Daarnaast zijn er bomen herplant.“

Hans Charvát vult aan: ,,De speelplaats moest wat veiliger worden en dat hebben wij gedaan. Het viel mij toen wel op dat er veel onkruid stond in het bosje. De jonge aanplant had het er moeilijk. Ik heb toen contact opgenomen met de Stichting Bomen voor Leersum e.o.” Van Zanten gaat verder: ,,Ook mij was dat opgevallen en in herinnerde mij de email van de omwonenden. Het bestuur heeft toen snel geschakeld. We hebben de gemeente gevraagd of we het bosje mochten aanpakken, dat mocht. Daarna hebben we de bewoners en de Stichting Speelplaatsen Leersum bij elkaar geroepen om onze plannen voor te leggen.”

Mirella van Minderhout woont aan de Tombelaan en kijkt elke dag naar het ‘Allemansbos’. Zij vertelt: ,,We zijn ontzettend blij met de recente aanplant. Hans Charvát en zijn zoon Bas hebben de afgelopen week, tientallen bomen en meer dan 100 heesters aangeplant. Het stukje wordt nu ook weer met recht een stukje bos, laat staan als alles weer groen is geworden in het voorjaar. We zien als bewoners heel wat mensen via het aangelegde pad en over de Tombelaan het bos in lopen of fietsen. Wij gaan als bewoners weer een beetje, zoals voor de valwind aan het bos wonen. De mensen die we hier zien wandelen met of zonder hond hebben weer en fraaier stukje natuur, de kinderen een plek om hutten te bouwen en de op leeftijd zijnde Leersumers zien we op de boomstammen even uitrusten en genieten van de zon, ook zij kunnen via het aangelegde pad nu weer door een mooi stukje natuur lopen. Ofwel een bos voor Alleman. Als de valwind ons iets positief heeft gebracht, dan is het wel de samenwerking en samen de schouders eronder zetten met elkaar in de dorp. Dat is wederom tot uiting gekomen aan de Tombelaan.”