Petitie voor herstel Rijksstraatweg

Rijksstraatweg

2 jaar na de valwind van 18 juni 2021 zijn de meeste bomen in Leersum herplant. Dat geldt helaas nog niet voor de Rijksstraatweg. Deze weg ziet er op veel plaatsen nog troosteloos. Dit komt omdat het niet overal mogelijk is om bomen te herplanten vanwege de kabels en leidingen die in de grond zitten. Deze weg is van de provincie en wordt pas op z’n vroegst in 2030 hersteld.

Stichting Bomen voor Leersum e.o. is een petitie begonnen om aan de provincie te vragen dit onderhoud eerder te doen, zodat de Leersumers niet elke keer als zij over de Rijksstraatweg rijden herinnerd worden aan de valwind van alweer 2 jaar geleden.


In november 2022 brachten leden van Provinciale Staten van de provincie Utrecht al een bezoek aan Leersum. Dit gebeurde op uitnodiging van de stichting Bomen voor Leersum e.o. zodat zij meer inzicht zouden krijgen in de enorme gevolgen van de valwind van 18 juni 2021. Hierbij deden de inwoners van Leersum een beroep op de statenleden om de aanpak van de Rijksstraatweg (N225) niet pas na 2030 te doen, maar al in de komende jaren. De huidige staat van de Rijksstraatweg in Leersum, en het enorme gebrek aan groen, laat de statenleden hopelijk inzien dat eerdere aanpak van de Rijksstraatweg noodzakelijk en wenselijk is.  

Voorzitter Elisabeth van Oostrum van de stichting Bomen voor Leersum eo: “In het herstelplan dat eind september 2022 in de gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug is aangenomen, zitten geen plannen voor (herstel)werkzaamheden voor de Rijksstraatweg omdat dit een provinciale weg is en de provincie deze beheert. De gevolgen van de valwind op deze provinciale weg zijn zeer merkbaar in het straatbeeld waardoor inwoners nog steeds dagelijks met de gevolgen van de valwind worden geconfronteerd. De stichting Bomen voor Leersum e.o. roept de provincie op de onderhoudsplannen voor de N225 in Leersum naar voren te halen zodat zowel het herstel, het benodigde onderhoud van de weg als de plannen voor het fietspad van de toekomst integraal kunnen worden aangepakt. De stichting wordt in deze oproep ondersteund door een motie die in de gemeenteraad is aangenomen.“

Omdat er sindsdien nog geen onderhoud aan de Rijksstraatweg heeft plaatsgevonden heeft de Stichting Bomen voor Leersum e.o. besloten om een petitie te starten om zodoende de nieuwe leden van de Provinciale Staten van de provincie Utrecht te vragen om nu echt te beginnen met het herstellen van de Rijksstraatweg in Leersum.